Výhody a nevýhody vlastnění solárních panelů

Vlastnění solárních panelů pro domácnost a distribuci vlastní vyrobené elektřiny má několik výhod, které mohou být atraktivní pro majitele nemovitostí. Zde jsou některé z hlavních výhod:

 1. Snížení nákladů na elektřinu: Instalace solárních panelů umožní domácnosti generovat vlastní elektřinu ze slunečního záření. Tím můžete snížit nebo dokonce eliminovat náklady spojené s nákupem elektřiny od dodavatele.
 2. Energetická nezávislost: Vlastnictví solárních panelů vám umožní být částečně nebo úplně energeticky nezávislými na dodavateli elektřiny. To může být výhodné zejména v případě zvýšení cen elektrické energie.
 3. Návratnost investice: I když instalace solárních panelů vyžaduje určitou počáteční investici, může se tato investice v průběhu času vyplatit skrze úspory na elektřině. Doba návratnosti se liší podle cen panelů, účinnosti systému, cen elektřiny a dalších faktorů.
 4. Snížení ekologického otisku: Fotovoltaické panely generují elektřinu bez emisí skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek. Tím můžete snížit svůj ekologický otisk a přispět k ochraně životního prostředí.
 5. Podpora udržitelnosti: Vlastní produkce elektřiny ze sluneční energie je udržitelným způsobem získávání energie. Tím můžete přispět k celkové snaze o snižování závislosti na fosilních palivech.
 6. Možnost prodeje přebytku energie: V některých případech můžete být schopni prodat přebytečnou elektřinu, kterou vyrobíte, zpět do elektrické sítě. To může být dalším způsobem, jak získat finanční prospěch z vašeho solárního systému.
 7. Dlouhá životnost a nízká údržba: Moderní solární panely mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu. To znamená, že po instalaci je potřeba jen málo péče.
 8. Zvýšení hodnoty nemovitosti: Solární panelový systém může zvýšit hodnotu vaší nemovitosti, protože potenciální kupci mohou vidět výhody snížených nákladů na energii.

S vlastní fotovoltaikou získáte zdroj, který Vám bude produkovat vlastní elektřinu ze slunečního záření, a navíc se stanete soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. Pokud si k fotovoltaice pořídíte bateriové úložiště, budete navíc chráněni proti výpadkům sítě a nic Vás nepřekvapí. Jako bonus Vám FVE přinese efekt v podobě úspory nákladů za elektřinu a taktéž se stanete ekologicky odpovědnými vůči svému okolí.

Samozřejmě, kromě výhod existují také některé nevýhody spojené s vlastnictvím solárních panelů:

 1. Počáteční investice: Instalace solárních panelů vyžaduje inicializaci investice na nákup a instalaci systému. Tato počáteční nákladová zátěž může být pro některé domácnosti výzvou.
 2. Závislost na slunečním záření: Efektivita solárních panelů závisí na množství slunečního záření, které dostávají. Během oblačných dnů a v noci je výroba elektřiny omezená nebo nulová.
 3. Prostorové omezení: Instalace solárních panelů na střechu nebo pozemek vyžaduje volný prostor. V některých případech nemusí být dostatek místa pro instalaci dostatečného množství panelů.
 4. Estetické zohlednění: Některým lidem se může nelíbit vzhled solárních panelů na střeše nebo fasádě jejich domu. Estetické ohledy mohou hrát roli v rozhodování o instalaci.
 5. Potřeba údržby: I když je údržba solárních panelů obvykle minimální, stále je třeba pravidelně monitorovat stav systému a zajistit, že jsou panely čisté a správně fungují.
 6. Technologický vývoj: Technologie v oblasti solárních panelů se neustále vyvíjí, což může znamenat, že systém, který dnes zakoupíte, by mohl být za několik let zastaralý ve srovnání s novými modely.
 7. Regulační omezení: V některých oblastech mohou existovat regulační omezení nebo předpisy týkající se instalace solárních panelů, což může omezit možnost vlastnictví a provozu.
 8. Potenciální poruchy: Jako každá technologie mohou i solární panely čas od času vyžadovat opravy nebo údržbu v případě technických problémů.

Je však důležité vzít v úvahu nejen výhody a nevýhody vlastní fotovoltaiky, ale také náklady, technické aspekty, regulační podmínky a finanční dostupnost před tím, než se rozhodnete pro instalaci solárních panelů. Jsme odborníci na fotovoltaické elektrárny a poskytujeme kompletní řešení pro vaše energetické potřeby.

Autor článku

Potřebujete poradit s výběrem fotovoltaické elektrárny?
Zavolejte nám.

+420 702 105 115

Mohlo by vás také zajímat:

Odešlete nám nezávaznou poptávku