Recyklace starých fotovoltaických panelů

Recyklace starých fotovoltaických panelů je důležitým aspektem udržitelnosti a zajištění environmentálního dopadu této technologie. Staré panely mohou obsahovat některé materiály, které je vhodné recyklovat, a tak minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.

Provoz fotovoltaických (dále FV) panelů neovlivňuje životní prostředí, jelikož neprodukují emise, ale proces jejich recyklace, o kterém je zveřejněno nedostačující množství informací, nabývá na důležitosti. Fotovoltaické panely jsou složené zařízení, které přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii. Jsou vyrobeny z různých materiálů, které společně tvoří klíčové komponenty panelu. Panely jsou obvykle složeny z křemíkových čipů, kovových rámečků, plastových a skleněných komponentů a elektrických spojů. Tyto materiály je možné recyklovat a znovu použít.

Existují různé technologie a procesy pro recyklaci fotovoltaických panelů. Ty zahrnují odstranění a separaci materiálů, jako jsou kovy a sklo, a následné zpracování pro další využití.

Energetická náročnost recyklace je nižší, než výroba nových FV panelů, dochází také k eliminaci možných dopadů na životní prostředí, kdy by veškeré prvky musely být znovu vytěženy a upraveny do potřebné kvality. Recyklované materiály mohou být použity jako suroviny pro výrobu nových panelů nebo jiných produktů. Kovy a sklo lze recyklovat a použít v jiných průmyslových odvětvích. Recyklace fotovoltaických panelů snižuje potřebu těžby nových surovin, což má pozitivní dopad na zachování přírodních zdrojů a snižuje emise CO2 spojené s výrobou nových materiálů.

Od roku 2015 se materiálové využití vysloužilých FV panelů stalo směrnicí EU 2012/19/EU zákonem povinným. Nařízení vyžaduje zajistit při zpracování solárních panelů 70 % recyklaci a 80 % využití. Pouze zbylých 20 % lze odstranit uložením na skládku.

Autor článku

Potřebujete poradit s výběrem fotovoltaické elektrárny?
Zavolejte nám.

+420 702 105 115

Mohlo by vás také zajímat:

Odešlete nám nezávaznou poptávku