Realizace:

Fotovoltaika Řitka 5,06 kWp

Realizace a Technologie:

  1. Popis Projektu: Tento projekt zahrnoval instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem 9,96 kWp a akumulací energie o kapacitě 11,6 kWh na RD domku v okolí Prahy . Součástí instalace elektrárny bylo zahrnutí do systému Loxone.
  2. Panelové Rozložení: Solární panely byly rozloženy na jižní část střechy domu. Rozvržení maximalizuje možnost využití prostoru a zároveň  vyhovuje dennímu diagramu zatížení objektu.
  3. Technologie: Kompletní technologie použitá v tomto projektu pocházela od firmy Dražice a byla založena na nejmodernější dostupné technologii fotovoltaických panelů (typ N panelů).
  4. Umístění Technologie: Veškerá solární technologie byla umístěna ve sklepě. Elektrický měřící systém elektrárny byl instalován v hlavním rozvaděči rodinného domu. Toto řešení bylo zvoleno pro minimální zásahy do stávající elektroinstalace a minimalizaci potřebných úprav elektroinstalace v hlavním domě. Je důležité poznamenat, že toto řešení umožňuje automatický přechod na záložní napájení vybraných okruhů během výpadku elektrické sítě, což bylo projektem klientovi sděleno a klient s tím souhlasil. Zároveň je zde efektivně využíváno spínání přebytků díky integraci do systému Loxone.
  5. Realizace a Uvedení do Trvalého Provozu (UTP): Celkový proces instalace, včetně testování a uvedení do trvalého provozu, trval 2 měsíce od podpisu smlouvy s klientem.

 

Další reference najdete na našem Instagramovém účtu.

Odešlete nám nezávaznou poptávku