Realizace:

Fotovoltaika Prušánky 9,72kWp

Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 9,72kWh s akumulací 10,6 kWh a elektrickou nabíječkou s výkonem až 11 kW.

Realizace a Technologie:

  1. Popis Projektu: Tento projekt zahrnoval instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem 9,72 kWp a akumulací energie o kapacitě 10,65 kWh. Součástí instalace byla také elektrická nabíječka s výkonem až 11 kW pro elektromobily.
  2. Panelové Rozložení: Solární panely byly rozloženy na východní a jižní stranu RD. Velká výhoda rozvržení je zajištění výroby od brzkých ranních hodin skrze celý den.  Toto rozložení bylo navrženo tak, aby respektovalo denní diagram využívání objektu.
  3. Technologie: Technologie použitá v tomto projektu pocházela od firmy GoodWe v kombinaci s bateriovým systémem Dyness a byla založena na nejmodernější dostupné technologii fotovoltaických panelů (typ N panelů).
  4. Umístění Technologie: Veškerá solární technologie byla umístěna v technické místnosti RD.  Elektrický měřící systém elektrárny byl instalován v hlavním domovním rozvaděči. Toto řešení bylo zvoleno pro minimální invazivnost a minimalizaci potřebných úprav elektroinstalace v domě.  Toto řešení umožňuje automatický přechod na záložní napájení. Během výpadku elektrické sítě a zajištění napájení vybraných světelných a zásuvkových okruhů.
  5. Realizace a Uvedení do Trvalého Provozu (UTP): Celkový proces instalace, včetně testování a uvedení do trvalého provozu, trval 3 měsíce od podpisu smlouvy s klientem.

Další reference najdete na našem Instagramovém účtu.

Odešlete nám nezávaznou poptávku