Realizace:

FVE Kamenný Újezd 9,96 kWp

Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 9,96 kWh s akumulací 11,6 kWh.

Realizace a Technologie:

  1. Popis Projektu: Tento projekt zahrnoval instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem 9,96 kWp a akumulací energie o kapacitě 11,6 kWh na rodinném domě poblíž Rokycan. Součástí instalace byla změna umístění původní FVE na méně výhodnou – západní část RD.
  2. Panelové Rozložení: Po konzultaci se zákazníkem bylo jako nejvhodnější energetické řešení instalace nové elektrárny na jižní stranu pro maximální výtěžnost a staré, slabší přemístění na západní část a zbylé panely na plánovaný přístřešek.
  3. Technologie: Kompletní technologie použitá v tomto projektu pocházela od firmy Dražice a byla založena na nejmodernější dostupné technologii fotovoltaických panelů (typ N panelů).
  4. Umístění Technologie: Veškerá solární technologie byla umístěna v garáži, což umožnilo efektivní distribuci vyrobené energie jak do zahradního domku, garáže, tak do rodinného domu. Elektrický měřící systém elektrárny byl instalován v hlavním rozvaděči rodinného domu. Toto řešení bylo zvoleno pro minimální zásahy do stávající elektroinstalace a minimalizaci potřebných úprav elektroinstalace v hlavním domě. Je důležité poznamenat, že toto řešení umožňuje automatický přechod na záložní napájení vybraných okruhů během výpadku elektrické sítě, což bylo projektem klientovi sděleno a klient s tím souhlasil.
  5. Implementace původní FVE do nového systému: Na výstupu původní fotovoltaické elektrárny je umístěný měřící prvek, který sbírá data a zobrazuje je společně s údaji s nové elektrárny. Zároveň je tak možné nabíjet baterie z původní elektrárny.
  6. Realizace a Uvedení do Trvalého Provozu (UTP): Celkový proces instalace, včetně testování a uvedení do trvalého provozu, trval 2 měsíce od podpisu smlouvy s klientem.

Další reference najdete na našem Instagramovém účtu.

Odešlete nám nezávaznou poptávku